Komplex vállalati programok

Programs for companies
AI Strategy for Leaders

Tudj meg többet az AI Strategy for Leaders programunkról

Agile Culture & Agile Leadership

Tudj meg többet Agilis programunkról

Digital Leadership

Tudj meg többet a Digital Leadership programunkról

Data-Driven Leadership

Tudj meg többet a Data-Driven Leadership programunkról

Design Thinking

Tudj meg többet a Design Thinking programunkról

Átfogó vállalati programjainkat a digitális transzformáció egy-egy nagy területét dolgozzák fel mélyebben, kitérve a legfontosabb trendekre, amit ma egy vezető szakembernek esszenciálisan tudnia kell ahhoz, hogy kiemelkedően végezhesse munkáját.

Célunk, hogy olyan szervezetek alakuljanak, illetve olyan tudásanyag kerüljön be a szervezetbe, amivel gyorsan és dinamikusan kezdenek el igazodni a jövő kihívásaihoz.

Kiknek szól?

Nagy- és közepes vállalatok vezetőinek, középvezetőinek, tehetségeinek, digitális transzformációval foglalkozó munkatársainak.

Tapasztalatunk szerint a valódi átalakuláshoz három kulcs területen kell dolgoznunk a hallgatókkal, így programjainkat e köré a három téma köré építjük:

SZEMLÉLETMÓD

A digitális világ törvényszerűséginek, radikális technológiai eszköztárának és összefüggéseinek ismerete.

Az összes olyan alapvető törvényszerűséget megtanítjuk a képzésen részt vevő vezetőknek, melyek az aktuális piaci helyzetükre hatással vannak, illetve egy olyan látásmóddal ismertetjük meg őket, mellyel egy teljesen újfajta módon tudnak majd vélekedni a jövőről. Azt is megtanítjuk, hogy miként tudják a radikális technológiákat beépíteni üzletmenetükbe.

MINTÁZATOK ÉS MÓDSZERTANOK

A digitális szemlélet és a gazdasági elméletek mögé módszertanokat teszünk. Design thinking, system thinking, lean módszertanok. A fő kérdés az, hogy miként tudunk olyan módszerekre átállni a szervezetünkkel, amik elég gyorsan és rugalmasan fogják tudni kiszolgálni a jövőre való felkészülésünket.

Új üzleti modellek és elvek elsajátítása, problémaközpontú, gyors és hibatűrő módszertanok bevezetése.

Kreatív együttműködési modellek alkalmazása innovatív klímát támogató kultúra kialakítása.

TECHNOLÓGIA

Innovatív együttműködést, munkavégzést és kommunikációt támogató eszközök ismerete és alkalmazása.

Digital Leadership

Gyakorlatias eszköztár és inspiráció a Digitális Transzformáció útján!

Tapasztalatunk szerint a valódi átalakuláshoz három kulcs területen kell dolgoznunk a hallgatókkal, így programjainkat e köré a három téma köré építjük:

Képzéseinken az inspiráló elméleti és módszertani előadásokat csoportmunkával és gyakorlati programokkal gazdagítjuk. A célunk, hogy a résztvevők új ötleteket merítsenek, jó és bukott gyakorlatokat ismerjenek meg különböző iparágakból és személyes tapasztalatot szerezzenek a vállalati célok érdekében felhasználható módszerekből és eszközökből.

A programok szakmai hátterét egy válogatott nemzetközi szakértő bázis biztosítja. Mindannyian gyakorló szakemberek, akik friss tapasztalatokat hoznak magukkal a saját szakterületükről és globális perspektívával gazdagítják a munkánkat.

Miért fontos mindez?

A digitalizálódó piactéren a klasszikus üzleti módszerek sokszor elbuknak, ennek tudható be, hogy a Fortune 500 cégek átlag élettartama drámaian lecsökkent: míg 1930-ban átlagosan 70 évig működtek ezek a vállalatok, addig 2015-re ez a szám 10 évre változott.

Mit nyújt a program?

Tudásátadás, elgondolkodtatás, sikeres gyakorlatok és módszertanok megismertetése.

Műhelyfoglalkozások, ahol az agilis innovációs módszertanokat alkalmazva egy-egy – az inspiráló blokkokban tárgyalt – témát feldolgozunk a valós céges kihívások tükrében.

Mentorálás, amelynek keretében a konkrét – akár a képzés során megfogalmazódott szervezetfejlesztési és innovációs projektekben részt veszünk.

Modulok

Transzformatív stratégiai gondolkodás

Design gondolkodás és ami mögötte van

Startup észjárás

Ügyfél élmény (UX) design

Adatvezérelt iparágak és cégkultúra, ipar 4.0

Bio-inspirált innováció és biomimicry

Hatásos kommunikáció és interkulturális együttműködés

Személyes konzultációért és ajánlatért keress minket a HELLO@SPARKINSTITUTE.EU címen!

Data-Driven Leadership

A Data Driven Leadership képzésünk az adatvezérelt gondolkodásról szól. A technológia rohamtempójú fejlődésének köszönhetően elképesztően okos megoldások állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy többé ne kelljen zsigerből döntenünk. Korlátlan mennyiségű tesztet futtathatunk egyszerre egy üzleti döntés meghozatala előtt, szinte ingyen.

Data-Driven Leadership képzésünk során vállalati munkatársaknak segítünk abban, hogy pontosan értsék, hogy mit jelent maga a Big Data világa, illetve, hogy miként tudnák a lehető leghatékonyabban kezelni és analizálni a vállalat birtokában lévő nagyméretű adathalmazt. A program résztvevői intenzív, tapasztalati tanulás keretében sajátíthatják el a Big Data világ alapvetői ismereteit és többek között választ kapnak az alábbi kérdésekre is:

Hogyan kell a cégüket adatvezérelt irányba átállítani?

Mit jelent az adatstratégia?

Hogyan lehet a különböző területekre az adatokat elkezdeni használni?

Hogyan lehet az mesterséges intelligencia, deep learning, maschine learning algoritmusokat integrálni a cég életébe?

Milyen technológiai megoldások vannak, amik kis költséggel nagy eredményeket tudnak hozni a Big Data projektjeikben?

Hogy épül fel most a Big Data szcéna és cégkultúrájukat hogyan tudják elkezdeni átalakítani ennek megfelelően?

Az Egyesült Államokban például a Big Data elemzéseket használó kiskereskedelmi hálózatok tavaly 60%-kal növelték a nyereségüket. Ugyanitt, jelenleg 1,5 millió vezetői állás vár adatokhoz értő vezetőre.

Azok a cégek akik DDL módon működnek mennyivel gyorsabban növekednek mint a többi cég.

Kiknek szól?

Nagy és közepes vállalatok vezetőinek, valamint vállalkozóknak, akik vállalatuk versenyképességét a pontosabb, méréseken alapuló döntési kultúra megteremtésével kívánják megőrizni.

Az adatvezérelt működés kiemelten fontos a stratégiai, fejlesztési, pénzügyi, HR, marketing és operatív üzleti területeken.

Modulok

A Big Data világa

A Big Data ökoszisztéma felépítése és szereplői

Az adat, a legfontosabb értékteremtő eszköz

Iparági lehetőségek és jó gyakorlatok

Data-driven stratégia

Data-led vállalat alapkövei (technológia, rendszerépítés, kreativitás)

Mit keressünk az adatokban (a kérdés az, hogy mi jó kérdés)

Stratégiai átállás adatvezérelt működésre

Mesterséges intelligencia az adatvezérelt projektekben

Data-driven stratégia

Az adattudós eszköztára

Okos adat vizualizáció (a dashboard sokszor hazudik!)

Biztos buktatók, amikre fel kell készülni

Data Driven cégkultúra

Személyes konzultációért és ajánlatért keress minket a HELLO@SPARKINSTITUTE.EU címen!

Design Thinking

A Design Thinking több, mint puszta módszer az újfajta problémamegoldás katalizálására. A Design Thinking maga a sarokköve az üzleti és a társadalmi érték megteremtésének a vállalaton belül és azon túl. Maga a módszer kreatív, agilis, csapat alapú megközelítés, amely új, radikális és elképzelhetetlen megoldásokat eredményez a változékony piacokon. A design gondolkodás:

maximális szabadságot ad a gondolatainknak és cselekvést tesz lehetővé a fegyelem és az irányítás megtartása mellett;

használja a kreatív együttműködés és a ``WE-intelligence`` - együttműködés mintáit, egy új, 21. századi munkakultúra megteremtéséért;

megtanít arra, hogy képesek legyünk tanulni a felhasználóktól és más érdekelt felektől;

az objektív fókusz helyett a funkcionalitásra összpontosít.

Mit nyújt a program?

Tapasztalatot a Design Thinking területén, mint a problémamegoldás egy újszerű, kreatív, team-orientált módszere

betekintést az agilis munkakultúrába

egy adott eset alapján megismertet minket a Design Thinking lépéseivel és eszközeivel, és megtanít alkalmazni ezeket, hogy az adott vállalkozás számára ideális legyen, képviselje a cég által kitűzött célokat

Személyes konzultációért és ajánlatért keress minket a HELLO@SPARKINSTITUTE.EU címen!

AI Strategy for Leaders

Az AI technológia egyre elterjedtebb, és látszik, hogy a mesterséges intelligencia (AI) segítségével képesek vagyunk egyre pontosabban feltérképezni cégünk piacait.

Az AI Strategy for Leaders program abban segíti a vezetőket, hogy miként tudnak elkezdeni mesterséges intelligencia stratégián gondolkodni. Miért fontos, hogy egy cégnek legyen mesterséges intelligencia stratégiája? Azért, mert minél több mindent tudunk az automatizálható feladatok közül automatizálni, annál gyorsabban és rugalmasabban tudunk növekedni is, továbbá az értékes munkatársakat kreatívabb és innovatívabb feladatokra átállítani.

Mit nyújt a program?

Pontosabb megértést arról, hogy mi az a mesterséges intelligencia (AI)

Betekintést abba, hogy milyen technológiák és szolgáltatók vannak ebben az érában, illetve, hogy miként lehet az AI-t az üzlet és a szervezet különböző funkcióinak szolgálatába – marketing, HR, Sales, stb. – állítani?

Esettanulmányokat és gyakorlati példákat arra, ami alapján világossá válik, hogy az AI világában dolgozó cégek mit csinálnak, és mi hogyan tudunk tőlük tanulni.

Pontos gyakorlati útmutatást arra, hogy fel tudják építeni az AI stratégiájukat és tudják is implementálni.

Pontos információt arról, hogy az AI-val foglalkozó cégeknek milyen emberekre és cégkultúrára van szükségük.

Modulok

Mesterséges intelligencia alapok

AI stratégia szerepe üzleti szempontból

AI projektek a gyakorlatban

AI hatása a szervezetre

Személyes konzultációért és ajánlatért keress minket a HELLO@SPARKINSTITUTE.EU címen!

Agilis képzés

Az Agilis módszertan lehetőséget nyújt csapatok, vállalatok számára, hogy sikeresen alkalmazkodjanak a gyorsan változó üzleti környezethez és versenytársaiknál előbb, jobb minőségben teremtsenek értéket fogyasztóik számára. Ezzel a módszertannal, valamint a bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges elméleti és gyakorlati tudással ismerkedhetnek meg a program résztvevői.

Mit nyújt az agilis program?

Elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot az agilis módszertanról és eszközökről

Agilis vezetői viselkedésminták, agilis csapatvezetői készségek elsajátítását, amelyek elősegítik a csapattagok közötti bizalom, egyéni felelősségvállalás és döntéshozás kialakulását

Könnyen alkalmazható eszközöket az agilis munkakultúra fejlesztéséhez

Új, a gyors alkalmazkodást és hatékony munkavégzést támogató projektmenedzsment módszertant

A probléma feltárására és megoldására összpontosító együttműködési mintákat

Támogató, együttműködési kultúrát

Kinek szól?

AGILIS VEZETÉS: Első számú vezetőknek és csapatvezetőknek (függetlenül az irányított csapat létszámától)

AGILIS KULTÚRA: Nem vezető beosztású kollégáknak

Modulok

Az agilis alapelvek jelentésének, gyakorlati alkalmazásának megismerése

Mit is jelent valójában az agilitás, az agilis munkavégzés, az agilis vezetés?

Az agilitás eszközrendszerének elsajátítása

Mi a tradicionális és agilis szemlélet közötti különbség?

Mik egyáltalán a vezetést igénylő helyzeteket? A vezetői szerep átértékelődése: a vezető, mint mentor

Hogyan motiváljuk a velünk együtt dolgozókat úgy, hogy valóban elkötelezettek legyenek feladatuk iránt?

Keresztfunkcionális és önvezető csapatok létrehozása és vezetése

Az agilis vezetés és transzformáció lehetőségeinek, sajátosságainak feltárása nagyvállalati környezetben

A probléma feltárására és megoldására összpontosító együttműködési minták begyakorlása

Példák és esettanulmányok az agilis módszertan alkalmazására nagyvállalati környezetben

Szituációs gyakorlatokon át a gyors alkalmazkodás, az agilis feladatszervezés, az agilis projektmenedzsment, módszertan elsajátítása

Személyes konzultációért és ajánlatért keress minket a HELLO@SPARKINSTITUTE.EU címen!