ISMERD MEG TÉMÁINKAT

A JÖVŐ VEZETŐI KÉSZSÉGEI

A képzés 5 fő blokkból épül fel. (A blokkokat egymásra építve egy átfogó programként, vagy külön-külön kisebb workshopok formájában is tartjuk):

 

 

1. A jövőformáló üzleti, gazdasági, technológiai trendek megismerése és megértése

2. Az alkalmazkodni képes szervezet anatómiája és az alkalmalkozodás módszertana

3. A kreatív és proaktív szervezeti kultúra keretei

4. Adaptív vezetés eszköztára és szemléletmódja

5. Fenntartható teljesítményhez elengedhetetlen emberi finomságok

 

A workshop célja, hogy a résztvevők olyan vezetői eszközöket, gyakorlatokat és ismereteket sajátítsanak el, amelyeknek köszönhetően hatékonyan tudják támogatni a csapataikat a gyorsan változó elvárások közepette.

AGILIS VEZETÉS

DIGITÁLIS MUNKAÉLMÉNY A CSÚCSON - HASZNÁLJ ONLINE KOLLABORATÍV ESZKÖZÖKET

Hibrid munkakörnyezetben elengedhetetlen, hogy a remote dolgozó csapatok között megmaradjon a kapcsolat. Az együttműködés, a közösen teremteni élménye. Az online együttműkődést lehetővé tevő digitális eszközök jó mankók mindehhez. Visszaadják ugyanis a személyes csapatmunka inspiráló hangulatát, közvetlenségét és biztosítják a hatékonyságot is. Ezekkel az eszközökkel csúcsra emelhetjük és változatossá tehetjük az online meetingeket, brainstorming alkalmakat, házon belüli workshopokat, projektmenedzsmenti feladatokat.

 

A képzési program során azonnal a gyakorlatba ültetve kapnak választ a résztvevők az alábbi kérdésekre, miközben elsajátítják a ma legtrendibb, leghatékonyabb kollaboratív digitális eszközök használatának alapjait:

 

 • Digitális érettségünk fejlesztése
 • Hogyan tudnak a csapatok a legjobban együttműködni az online térben?
 • Melyek a legfontosabb funkciók, amiket érdemes megismernünk, ha digitális whitebordot  használunk?
 • Best practise-ok: Miként tartsunk változatos, izgalmas, inspiráló, hatékony workshopot, meetinget?

 

*A képzésen való részvételhez nem szükséges kiemelkedő technológiai tudás, aki a Microsoft Office-t kezelni tudja, itt is boldogulni fog 🙂

INNOVATÍV PROJEKTMENEDZSMENT NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

A igazi projektmenedzsment több, mint a feladatlista írása és pipálgatása, több, mint csupán azért felelni, hogy határidőre szállítsunk, és túlmutat a büdzsétervezésen is.

Amikor projekteket menedzselsz, te leszel a folyamat szíve és az agya. Az a személy, aki lelkesíti a többieket a teljes projekt megvalósítása során, aki egy inspiráló projektcélt megfogalmazol és magad mellé állítod a projekten dolgozókat, aki átlátja a kis lépések nagy képét, és te vagy az, aki mindeközben egy fedél alá hozod az ügyfél igényeit és a csapat erőforrásait.

 

Nem egyszerű ennyi mindennel egyszerre zsonglőrködni. Van egy jó hírünk azonban: a projektmenedzsment képességek nagyon látványosan fejleszthetők, egy-egy jó gyakorlatot könnyen be tudsz építeni a munkádba.

Oktatónk megosztja majd a hallgatókkal a különböző megközelítésekkel kapcsolatos személyes, más nagyvállalatnál gyakorlati használat során szerzett tapasztalatait: mi mire jó, mi milyen esetben hatékony, hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek a módszertanok, mik a hasonlóságok és a különbözőségek.

 

A program résztvevői szakértőnktől első kézből kaphatnak instant tudást arról, hogy milyen legújabb, leginnovatívabb projektmenedzsment és folyamattámogató módszerek léteznek. Ezáltal a résztvevőknek rálátása lesz ezen módszertanok piacára.

Modulok:

 1. A projekt, program, portfólió fogalmak áttekintése
 2. A hét szükséglet áttekintése példákkal iparági specifikus területről: piaci igény, jogi követelmények, stratégiai lehetőség, technológiai fejlődés, ökológiai hatás, társadalmi szükséglet, ügyféligény
 3.  Sztenderdek és módszertanok:
 4. > PMP, Prince2, Waterfall (hagyományos), Agile keretszerkezet és más módszertanok az Agile-on belül: Scrum, Kanban, Scrumban, eXtreme programming XP stb..
 5.      > Üzletágak preferenciái
 6.      > Work Breakdown Structure
 7.  Folyamatcsoportok és tudásterületek áttekintése a PMP keretrendszerében
 8.  Projekt szervezeti felépítés: Projekt bizottság (Project board) , Irányító bizottság (Steering committee), Projektcsapat, Projektmenedzser és Projekt felügyeleti szerv (PMO)
 9.  Projekt szervezeti típusok
 10.  Hol helyezkedik el a projektmenedzser és a projektcsapat?
 11.  Büdzsé, erőforrástervezés, (határ)idő menedzsment

Tarts velünk, és kapj választ az alábbi kérdésekre:

 

 • Mi a különbség a projekt alapú és a hagyományos működtetés között?
 • Mik azok a szükségletek, amelyek a projekteket előidézik?
 • Mitől függ a projektek megvalósíthatósága?
 • Milyen hard szkillekre, szakmai-technikai tudásra, módszertanokra van szükség?
 • Hogyan épül fel egy projektszervezet?
 • Melyek azok a szoft szkillek, amelyek elengedhetetlenek a sikeres projektvezetéshez?

TRANSZFORMATÍV STRATÉGIAI GONDOLKODÁS

A felforgató technológiák hatására oly mértékben változnak a vállalatok piaci és szervezeti lehetőségei, amire ma már minden gazdasági szereplőnek reagálnia kell valamilyen módon. Ahhoz, hogy egy nagyvállalat lépést tudjon tartani a változással, három szinten kell fejlődnie: a szemléletmód és kultúra, a módszertanok, valamint a cég által használt technológiai eszközök szintjén.

 

A kihívást fokozza az a tény, hogy a nagyvállalatoknak van egy tehetetlensége, ami miatt lassabban tudják átstrukturálni működésüket.

 

Ebben a modulban a digitális világ jövőformáló tényezőit vesszük végig, mely során sok gyakorlati, mindennapi munka világára lehozható példával és különböző iparágakból vett esettanulmánnyal illusztráljuk a digitalizáció törvényszerűségeit.

 

Megvizsgáljuk a felforgató technológiák alkalmazási területeit (AI, VR, AR, robotika, stb.) és ezen disztruptív eszközök hatását a különböző iparágakra.

 

Az előadás során továbbá elemezzük az új trendek hatását vállalatod iparágának jövőjére vetítve és bemutatjuk néhány inspiratív felhasználási terület megnevezésével, hogy hol találkozhatunk a leggyakrabban ezekkel az újításokkal.

DISZRUPTÍV STRATÉGIA-ÉPÍTÉS

Felforgató stratégia workshop vezetőknek, melynek két fókusza lehet:

– a teljes vállalati stratégia átgondolása

– vagy egyes üzletágak, divíziók stratégiájának áttekintése

A folyamatban a résztvevők megismerik azokat a felforgató tényezőket, amik nagy átalakító erővel bírnak az iparáguk jövőjére, kidolgozzák azokat a területeket, ahol nekik van lehetőségük átalakító erővé válni és ezeknek a felismeréseknek mentén dolgozzák ki a vállalati, vagy üzletági jövőstratégiáikat.

A program célja, hogy a tréning résztvevői a workshop során olyan stratégiai szemléletmódot és gyakorlatot kapjanak, ami jól alkalmazható a gyorsan változó technológiák világában.

TECHNOLÓGIA FÓKUSZÚ TÉMÁINK

DATA-DRIVEN & AI STRATÉGIÁK

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS ADATVEZÉRELT DÖNTÉSHOZATAL

AI MYTHBUSTING

Nem minden cégnek van azonnal szüksége mesterséges intelligencia technológiákra, de minden cégnek meg kellene vizsgálnia, hogy tudja-e, és ha igen, milyen módon tudja hasznosítani a tanuló algoritmusokat. Ehhez pragmatikus és praktikus stratégiai szintű tervezésre van szükség. Az előadásban bemutatjuk azokat a lehetőségeket és módszereket, amelyekkel az üzleti élet szereplői már ma el tudják kezdeni ezt a folyamatot. Felvázoljuk azokat a területeket, ahol a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia technológiák kellően fejlettek ahhoz, hogy valódi hatékonyságnövekedést hozzanak. Eloszlatunk néhány tévképzetet arról, hogy milyen feladatokat lehet, vagy nem lehet ezekkel a technológiákkal elvégezni.

A ROBOTIKA JELENE

Hol áll a robotika iparága ma? Mi az, ami fikció a robotgyártás terén és mely generációs robotok azok, amelyek már ténylegesen elérhetőek a piacon? Milyen önállóan dolgozó és emberrel kollaboráló robotok segítik ma a gyártó cégeket? Merre érdemes elindulnunk, ha robotizálnánk egyes feladatköröket? Mit jelent a robotizáció, mint szolgáltatás? Ebben a programban mindenről szó lesz, ami csak ROBOT.

DATA-DRIVEN STRATÉGIA ALKOTÁS, ADATVEZÉRELT DÖNTÉSHOZÁS

A pénzügyi, a telko, az energetikai szektor például kiemelkedően sok szempontból élen jár az adatvezérelt folyamatok terén, de az új technológiák valódi mélységeit és lehetőségeit egyelőre minden szereplő csak kóstolgatja. Elindult a versenyfutás a mesterséges intelligencia és gépi tanulás hatékony felhasználására és egyértelműen látszik, hogy a piaci nyertesek azok a cégek lesznek, akik a legügyesebben lesznek úrrá ezen a kihíváson. A modullal célunk, hogy segítsünk a résztvevőknek eligazodni a data piactéren és inspirációt gyűjteni ahhoz, hogy saját napi munkájukban is fel tudják használni az adatalapú intelligenciában rejlő lehetőségeket.

Főbb témák (egy témát 4 órás workshopon dolgozunk fel):

 

ADATVEZÉRELT CÉGKULTÚRA

 

> A big data piac szereplői és dinamikája

> Data science a pénzügyi szektorban

> Adat alapú folyamatok és adatvezérelt cégkultúra

 

ADAT-STRATÉGIA ÉS BEVEZETÉSÉNEK LÉPÉSEI

> Az adat tulajdonságai

> Adat kompetenciák

> Melyiket mikor használjuk? Small Data vs. Big Data

> Adatgyűjtés és adattárolás

> Adatkezelés, GDPR, anonimizálás

ADATELEMZÉS

> Adattárolási és feldolgozási technológiák

> Intelligens adatelemzési módszerek

> Klasszikus analitikai és Big Data analitikai problémák

> Adatvizualizáció

ADATOK ÉRTELMEZÉSE ÉS DÖNTÉSHOZÁS

> A kísérletezés szabályai

> Adathalmaz szeletelése

> Korrelációk és Data Exploration alapvetések

DATA-DRIVEN DÖNTÉSHOZÁS ESZKÖZEI

> Milyen az a riport, aminek van értelme?

> Mi az a 3 metrika, amit figyelni kell?

> Data driven – human based decision making

> Low hanging fruits – egyszerű minták felismerése

> AB tesztelés

VÁLTS DATA-DRIVEN GONDOLKODÁSRA

Program munkatársaknak.

A data-driven szervezetekkel és az egyént érintő adatvezérelt gondolkodással foglalkozó programunk célunk, hogy segítsünk a résztvevőknek módszertani gondolkodási kapaszkodókat adni egy magas szinten funkcionáló adatvezérelt vállalati cégkultúra felépítéséhez, miközben beszélünk a megvalósítás során várhatóan felmerülő kihívásokról és az implementáció emberi tényezőiről.

 

A munkatársaknak szóló program célja továbbá, hogy a hallgatók el tudjanak igazodni a data piactéren és inspirációt gyűjthessenek ahhoz, hogy saját napi munkájukban még jobban kihasználják az adatokban rejlő prediktív, problémafeltáró és hatékonyságnövelő erőt.

Szó lesz továbbá arról, hogyan hozz létre adatokkal foglalkozó ‘hotspot’-okat csapatodon és a vállalaton belül, és miként támogasd az adatokkal foglalkozó kollégáidat, hogy a legprecízebb döntéseket tudjátok hozni a már rendelkezésre álló és a még fel nem tárt adatvagyonotokból.

TOVÁBBI TÉMÁINK

FÓKUSZBAN AZ INNOVATÍV KULTÚRA

EXPONENCIÁLIS SZERVEZETEK ÉS GAZDASÁG, PIACAINKAT FORMÁLÓ MINTÁZATOK

A világ legnagyobb és legsikeresebb vállalatai egy dologban biztosan hasonlítanak egymásra: képesek exponenciális tempóban növekedni és így hatalmas piacokat nagyon rövid idő alatt meghódítani. Képesek rugalmasak maradni és megőrizni az értékeiket annak ellenére, hogy nagy létszámú munkatársat mozgatnak és hatalmas ügyféltömegeket szolgálnak ki nagyon rövid idő alatt.

Ebben a modulban az exponenciálisan növekedni képes szervezetek alapvető mintázataival ismerkedünk meg, megvizsgáljuk a világpiac azon szereplőit, akik ezzel a logikával tudtak rövid idő alatt nagy piaci részesedést szerezni és végigvesszük a hallgatók vállalatában rejlő tartalékokat. Foglalkozunk a digitális cégkultúra alapvető feltételeivel és a transzformáció folyamán felmerülő kihívásokkal is.

A hosszabb programverzióban végig vesszük ezen túl a digitális világ jövőformáló tényezőit, sok gyakorlati példával és különböző iparágakból vett esettanulmánnyal illusztrálva a digitalizáció törvényszerűségeit. Megvizsgáljuk a felforgató technológiák alkalmazási területeit (AI, VR, AR, robotika, stb.) és ezek hatását a pénzügyi szektorra. A csoporttal közösen elemezzük az új trendek hatását a cég jövőjére. Végigmegyünk a felforgató (diszruptív) stratégiai gondolkodás módszertanán és a gondolkodásunkat torzító tényezőkön, amelyek a változó világban kockázatot jelenthetnek számunkra. Megmutatjuk, hogyan lehet kilépni a régi gondolkodási sémáinkból és új megvilágításból szemlélni a piaci jelenségeket. A csoport részvételével egy

interaktív műhely keretében kísérletet teszünk néhány innovációt gátló gondolkodási séma

megváltoztatására.

 

ADAPTÍV UX

Ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozzunk, jól áttekinthessük helyzetünket nem csak megfelelő adatokra van szükségünk dashboardjainkon, hanem azokat a UX (felhasználói élmény) segítségével megfelelően kell strukturálnunk és kiemelnünk. A UX ad iránymutatást abban is, hogy milyen eszközöket  érdemes ebben használnunk. A felhasználói élményvizsgálat legfrissebb megoldása az időben  változó, fejlődő, adaptív UX. Ezt a témát járjuk körbe az előadás során.

.

EXO WORKSHOP

Az Exo workshop segítségével felgyorsíthatjuk vállalatunk működését arra a növekedési szintre, amilyen ütmeben ma az exponenciálisan növekvő szervezetek teszik. Exponential Organization framework gyakorlaton át nemzetközi példákkal körbejárjuk, hogyan gondoljanak mostantól a szervezetre és a folyamataikra, mit jelent a digitalizáció vállalat szervezési szempontból. A paraméterezési fázisban feltérképezzük, hogy mik azok a paraméterek, amikben rövid idő alatt nagyot tudnak haladni (3 paraméter)? Megválaszoljuk, hogy mi az a 3 paraméter, ami nem látszik rögtön megvalósíthatónak, de nagyon fontos lenne, illetve hogy melyikben van a legnagyobb lehetőség, hogy versenyelőnyük legyen. Végezetül utána megnézzük, hogy milyen merész ötleteken át juthatunk el azokhoz a konkrét hozzájárulási pontokhoz amiket személy szerint és csapat szinten tehetünk azért, hogy valódi versenyelőnyt szerezzünk a közösen feltárt kimagasló területünkön.

 

MOONSHOT THINKING

Exponential Organization framework gyakorlaton át nemzetközi példákkal körbejárjuk, hogyan gondoljanak mostantól a szervezetre és a folyamataikra, mit jelent a digitalizáció vállalat szervezési szempontból. A paraméterezési fázisban feltérképezzük, hogy mik azok a paraméterek, amikben rövid idő alatt nagyot tudnak haladni (3 paraméter)? Megválaszoljuk, hogy mi az a 3 paraméter, ami nem látszik rögtön megvalósíthatónak, de nagyon fontos lenne, illetve hogy melyikben van a legnagyobb lehetőség, hogy versenyelőnyük legyen. Végezetül utána megnézzük, hogy milyen merész ötleteken át juthatunk el azokhoz a konkrét hozzájárulási pontokhoz amiket személy szerint és csapat szinten tehetünk azért, hogy valódi versenyelőnyt szerezzünk a közösen feltárt kimagasló területünkön.

 

PLATFORM ÜZLETI MODELLEZÉS

A Google, az Uber, az AirBnB és hasonló innovatív óriások példáját követve több nagyvállalat indult el a platformmá válás útján, hogy saját piacuk központi szereplőjévé váljanak akár a B2B, akár a B2C piacon. A platformmodellezés egy olyan üzleti terület, ami hatalmas lehetőségeket rejt magában a nagy piaci szereplők számára. Bár intenzív a verseny az elfoglalható pozíciókért, most még nem késő jék az ügyfelek igényeit.

STARTUP ÉSZJÁRÁS

Hogyan gondolkodnak a fiatal vállalkozók, akik akár hetek leforgása alatt hoznak létre olyan megoldásokat, amikkel évtizedek óta működő iparágakat képesek megrengetni? Milyen attitűddel vágnak neki az útnak, hogyan kezelnek kihívásokat, motiválnak tehetséges fiatal munkatársakat, vagy éppen szereznek finanszírozást az álmaikhoz? Hogyan fejlesztenek, hogyan ismerik meg a piacot, hogyan dolgoznak fel veszteségeket, és ami a legfo

ntosabb, milyen logika mentén jutnak el a növekedési fázisba a lehető leggyorsabban? Hogyan ültethető át mindez nagyvállalati környezetbe? Sikeres fiatalok igazi tapasztalatokat osztanak meg a résztvevőkkel.

Amikről szó lesz: Elég egy jó ötlet és kész is vagyunk? (Nem.), Mi tényleg startup?, Diszrupció, Lean startup, Agilitás, MVP, Startup fázisok, Startupok kultúrája, működési logikája (Folyamatos kísérletezés, Fake it till you make it, Szervezeti felépítés – folyamatok, Mindennapi működés – menedzselt káosz), Radikális innováció a saját munkában, Startup-nagyvállalat együttműködés formái (Lehetőségek: Found a startup /

Find a startup to cooperate with / Accelerator, incubator / Innovation hub)

 

HÁLÓZATOS GAZDASÁG, SYSTEM THINKING

A hálózatkutatás igazi hungarikum, Barabási Albert László nemcsak itthon, de világszerte ismertté tette azokat a tudományos módszereket, amelyek radikálisan új üzleti lehetőségeket teremtenek az arra fogékony vállalatok számára. A modulban foglalkozunk a skálafüggetlen hálózatokkal és a skálázható rendszerek felépítésének módozataival. Mindezt könnyen érthető és gyakorlatias formában tesszük, így a fizikához és matematikához kevéssé vonzódó résztvevők is könnyen alkalmazható tudást és inspirációt meríthetnek.

 

DESIGN GONDOLKODÁS, SERVICE DESIGN

A Design Thinking módszer egy kreatív, agilis és csapatközpontú megközelítés. Innovációs folyamatokban használva radikálisan új megoldásokat eredményez, „business as usual” (BAU) folyamatokban pedig segít az iteratív, probléma-alapú és agilis gondolkodás fenntartásában. Szolgáltatás-, termék- és folyamatdesignra is jól alkalmazható és igazi megoldást nyújt a változékony környezetben működő cégek kihívásaira.

Ebben a modulban gyakorlati keretek között azt vesszük végig, hogy hogyan lehet az ügyfelek igényeit felmérni azelőtt, hogy ők maguk tudnák, mire lesz szükségük a jövőben. Végigmegyünk a designgondolkodás módszertanán és eszközein, a customer journey mapping folyamaton át az első ügyfélinterjúktól kezdve a termék bevezetésig. Foglalkozunk a rövid validációs ciklusok témakörével, az ügyfélmenedzsment innovatív módszereivel és funnelépítés hatékony módszereivel. A képzés résztvevői megtanulnak a Design Thinking módszertanával dolgozni és projekteket   facilitálni.

A design gondolkodás erősségei:

 • szabad gondolkodásra sarkall
 • gyors validálási, tesztelési és visszajelzési körökkel dolgozik a kreatív együttműködés,

közösségi alkotás erősségeire épít

 • megtanít arra, hogy tanuljunk a felhasználóktól és ügyfelektől

Modulok:

 • Inspiráció Service Design és Design Thinking esettanulmányokból
 • A módszertan elsajátítása Design Thinking iterációkon át (rövid, egymásra épülő felpezsdítő gyakorlatokkal)
 • Egy konkért kihívás megoldása interaktív, kreatív csapatmunkában
 • Annak feltárása, hogy hogyan definiáljuk jól a problémát?
 • Információszerzési technikák megismerése
 • Persona és Journey mapping módszer kipróbálása
 • Brainstorming technikák elsajátítása
 • A megszületett ötlet prototipizálása, validálása

 

 

INTERKULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS

A digitális transzformáció másik nagy szeglete maga az emberi oldal. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy igazán innovatív kezdeményezések és ígéretes ötletek buknak el és kötnek ki a süllyesztőben tipikus emberi hibákból eredően. Éppen ezért nem elég technológiai tudással felvérteznünk magunkat, a szoft szkilljeinket is fejlesztenünk kell, belértve azt a készséget, hogy hatékony együtt tudjunk működni másokkal. Annak hátterében, hogy miért nem tud egy csapat vagy más-más divíziók sikeresen összedolgozni, több dolog is állhat: a különböző kulturális háttér, az eltérő motiváció, a különböző kommunikációs stratégiák használata, a szögesen más személyiség és néha még az eltérő üzleti érdekek is megjelenhetnek a képletben.

Az interkulturális program gyakorlatait úgy állítottuk össze, hogy támogassák a te személyes és csapatod hatékonyságát is.

A programban az alábbi fő témákról lesz szó:

 • Különböző szakmai szituációkban gyakorolt viselkedésünk és szerepeink megértése
 • Személyes drive-jaink, motivátoraink feltárása
 • Hatékony és meggyőző kommunikációs gyakorlatok
 • Gyakorlatok a hatékony együttműködésre

A kultúrákon átívelő együttműködés témája elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresen vegyük a digitális transzformációval járó változásokat és meg tudjanak valósulni az innovatív kezdeményezéseinket a szervezeten belül. Érdemes belevágnod velünk.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS KERESZT-FUNKCIONÁLIS CSAPATOKBAN

A gyorsan növekvő szervezetekre a kooperáció, az átjárhatóság és gyors reakcióidő jellemző. Általában egy nagyvállalat azonban funkcionálisan szervezett munkastruktúrában működik, ahol a legfontosabb érték a specializáció és a munkatípusonként szerinti szerveződés. Így szakterületenként különböző divíziókban párhuzamosan dolgoznak a kollégák, sokszor úgy, hogy nincs átjárás a csapatok között, nem látnak bele egymás munkájába. Viszont egy új piaci igényre úgy tudunk a legjobban reagálni, ha a különböző területek együttműködve találnak ki közösen egy megoldást, ha napi szinten ismerik egymás munkáit, projektjeit és szabadon megosztják egymással más-más szempontú megközelítéseiket.

A workshopon olyan cégek példait is megismerhetjük, akik képesek voltak megbirkózni azzal, hogy különböző, akár szakmai-, akár kulturális háttérrel rendelkező egyéneket be tudtak vonni projekt csapatukba. Ahelyett, hogy ezek a teljesen eltérő személyiségek kiirtanák egymást a szervezetből, inkább megerősítik azt, azáltal, hogy mérlegelik, és összeadják képességeiket. Elfogadó, nyitott, együtt gondolkodó, egymás ötletire építő csapatokról mutatunk példákat.

 

CHANGE MANAGEMENT

Az előadásban a digitális transzformációt megvalósító legfontosabb erőre, az emberekre fókuszálunk. A munkatársak tudás-transzformációja óriási változás, ami csak tudatosan felépített stratégia mentén sikerülhet. A gyorsan változó digitális világban a transzformációban érintett munkavállalók rengeteg új információval, kihívással és elvárással találják szemben magukat. Ma még kevesen tudják, hogy az adaptációs képesség olyan terület, amely fejleszthető, de ehhez a munkáltatónak és a munkavállalónak együtt kell működnie. Ezen az alkalmon beszélni fogunk arról, hogy milyen hatása van a digitális transzformációnak a munkára és az egyénekre a szervezetben, valamit arról is mit kell a cégnek és az egyénnek tennie együtt, hogy sikeresen vegyék ezt a kihívást.

 

SZEMÉLYES STRATÉGIÁK A DIGITALIZÁLT VILÁGBAN

A gyorsan változó technológiai környezet teljesen új kihívások elé állítja az egyént és a transzformálódó szervezetet is. Egyre nagyobb terhek, több munka kerül a vállunkra és új kihívásokkal kell szembe néznünk. Ebben a helyzetben csak  akkor tud az ember hosszú távon jól teljesíteni, ha tudatosan foglalkozik azzal, hogy egyensúlyban tartsa magát mind lelkileg mind pedig fizikailag is. Mára már számos olyan gyakorlat terjedt el, amik ebben segítik a munkavállalókat. Ezzel az alkalommal célunk olyan praktikákat mutatni, mellyel képesek vagyunk hosszú távon kézbe venni jól létünket (wellbeing) és megismerkedünk a mindfulness alapjaival is.

 

REZILIENCIA, ALKALMAZKODÓKÉSZSÉG KIÉPÍTÉSE A BIZONYTALANSÁG KORÁBAN

A tanult tudás élettartamát egy évtizeddel ezelőtt még közel 30 évre prognosztizálták, mára ez a szám 5 évre csökkent. Ez azt jelenti, hogy amit ma megtanulunk, 5 év múlva elavult tudás lesz. A világ, ahogy ma ismerjük, 5 év múlva már nem létezik és nekünk újra és újra fel kell nőnünk a változással járó kihívásokhoz. A kérdés az, hogy létezik-e nyerő stratégia az alkalmazkodó képességünk fejlesztésére? Mik azok a módszerek, amelyek segítenek a felszínen tartani magunkat? Képesek vagyunk-e folyamatosan megújulni?

Hogyan tudunk egyensúlyban maradni ekkora lépéskényszer alatt? Az előadásban ezekre a kérdésekre kapnak választ a programon résztvevők.