IBS

Tudjon meg többet

A Spark Institute alapító intézménye, a Budapesten és Bécsben is alap- és mesterképzési diplomákat nyújtó IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola.

Az intézmény fókuszában a gyakorlat orientált oktatás áll, valamint nagy hangsúlyt fektetnek vállalati kapcsolatok és az alumni diákok üzleti közösségeivel való partnerségek kiépítésére. Az IBS partnerei és együttműködői között nagy multinacionális vállalatok és kisebb vállalkozások ugyanúgy megtalálhatók, mint a non-profit szektor képviselői vagy nemzeti és regionális szintű civil szervezetek.

A Nemzetközi Üzleti Főiskola, az első közép-európai magán felsőoktatási intézményként, 1991-es alapítása óta egy igazán modern és dinamikus üzleti iskolává nőtte ki magát.

Határozottan hiszünk abban, hogy a nemzetköziség több, mint egy, a piac által diktált szükségszerűség. Sokkal inkább lehetőség arra, hogy diákjaink olyan interkulturális oktatásban részesüljenek, amely hozzájárul tudományos, kulturális és érzelmi haladásukhoz, egyéni fejlődésük, identitástudatuk, önbecsülésük, életminőségük, másokkal szembeni nyitottságuk és toleranciájuk szempontjából. Az IBS-nél fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan kutassuk és beépítsük az innovatív tanterveket, a tananyag átadásának új módjait, az Európán innen és túl, mások által kidolgozott bevált gyakorlatokat.

Dr. Láng László, rektor

Programok

Két campuson, hat posztgraduális programot kínálunk angol nyelven. Ezek mind brit partnereink által elismert felsőfokú mester fokozat megszerzésének előkapui. A tanítás blokkokban történik, rugalmas órarenddel, amely időbeosztása lehetővé teszi, hogy hallgatóink a program végzése mellett dolgozzanak.

Pénzügyi menedzsment - MSc in Financial Management

Emberi erőforrás menedzsment - MSc in Human Resource Management

Nemzetközi menedzsment - MSc in International Management

Marketing menedzsment - MSc in Marketing Management

Startup vállalkozásfejlesztés- MSc in Startup Entrepreneurship

Turizmusfejlesztés és menedzsment - MSc in Tourism Development and Management

3 éves, nappali tagozatos BSc szakok szintén moduláris képzések, amelyek elvégzésével a diákok a THE UNIVERSITY OF BUCKINGHAM diplomáját szerzik meg.

Pénzügyi menedzsment - BSc in Financial Management

Üzlet és Diplomácia - BSc in Business and Diplomacy

Menedzsment - BSc in Management

Művészetmenedzsment - BSc in Management with Arts

Üzlet és turizmus - BSc in Management with Tourism

Marketing - BSc in Management with Marketing